"Design is not just what it looks and feels like.
Design is how it works." Steven P. JOBS

Dekontaminace leták kola

Motivační leták do časopisu Dekontaminace (časopis pro sekundární a terciární prevenci drogových závislostí).

Facebook Twitter Linkedin Stumbleupon