"Design is not just what it looks and feels like.
Design is how it works." Steven P. JOBS

Dekontaminace volby

Dvoustrana do časopisu Dekontaminace (časopis pro sekundární a terciární prevenci drogových závislostí) u příležitosti voleb do poslanecké sněmovny 2010.

Facebook Twitter Linkedin Stumbleupon