"Design is not just what it looks and feels like.
Design is how it works." Steven P. JOBS

Inzerát Motivační skupina

Inzerát do časopisu Dekontaminace (časopis pro sekundární a terciární prevenci drogových závislostí)

Facebook Twitter Linkedin Stumbleupon